Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Гражданска отговорност

Тази застраховка покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство на територията на РБългария и в страните-членки на ЕС. Условията, минималните застрахователни суми, начинът за изчисление назастрахователната премия, редът и срокът за сключване на задължителната застраховка Гражданска отговорност се определят от Наредба за задължително застраховане.

Какво е актуално в предлагането?
  • По-високи лимити на отговорност за имуществени и неимуществени вреди.
  • Валидността на застраховката не е обвързана с календарната година.

Застрахователен брокер „ФЕНИКС” ви предлага да сключите застраховка Гражданска отговорност на разсрочено плащане на 2, 3 или 4 вноски.