Феникс застрахователен брокер

За Феникс

„ФЕНИКС 7007” е застрахователен брокер, лицензиран с лиценз № 32-ЗБ/15.11.2006 на Комисия по финансов надзор.

Нашата мисия е да проучваме потребностите и възможностите на клиента и съобразно тях да намерим най-подходящата компания и услуга. Ние предлагаме и осигуряваме на своите клиенти максимална защита срещу бъдещи рискове чрез различни видове застраховки. Тази задача се решава от компетентен екип, който има над единадесет години опит в застрахователната практика.

Нашата философия е, че личният контакт с клиента и задоволяването на потребностите му са водещи в професионалната ни дейност. Стабилните отношения с клиента и доверието му в нас са приоритет в професионалния ни морал.