Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Туристически застраховки

При временно пребиваване на територията на Република България могат да се застраховат  едно или група лица  при следните застрахователни събития: нетрудоспособност и/или смърт, причинени от злополука.

1. Злополука на туристи и гости при престоя им в туристическите обекти
Български и чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи или други места за подслон на територията на Република България, се застраховат при следните застрахователни събития: нетрудоспособност и/или смърт, причинени от злополука.

2. Абонаментна туристическа застраховка
Комбинират се следните рискове: смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука; смърт от акутно заболяване; загуба или кражба на багаж; медицински разноски; спасителни разноски и репатриране.Тази застраховка се сключва за фирми, организиращи редовно екскурзии (най-малко 2-3 пъти месечно).