Феникс застрахователен брокер

Права за ползване

Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уебсайт, остават законни права на Феникс 7007 ЕООД.

Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този уебсайт или на части от него, без осигурени авторски права, е забранено.

Уебсайтът осигурява връзки с други сайтове, но въпреки това той няма контрол над тези връзки и не поема отговорност или задължение за съдържанието или достъпността до всяка от тези връзки.